Persondatapolitk

PERSONDATAPOLITIK

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Brugteski.dk
Krogsagervej 50, 2
7000 Fredericia
Danmark
CVR-nr.:40804455
info@brugteski.dk

Hvad bruges dine oplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/varer/services.
 • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
 • Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker // Målrette relevante tilbud.
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

Bemærk venligst at meddelelsen af personoplysninger kan være et krav i henhold til en kontrakt, eller et krav der skal være opfyldt for at indgå i en kontrakt. I denne situationer vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig vores produkter og services medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

 

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål nævnt under punkt 2.
Omfanget af de oplysninger der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål.
Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Almindelige kontaktoplysninger (Såsom navn, mail, telefonnummer og adresse)
 • Geo location, til fragt
 • Betalingsoplysninger
 • Købshistorik
 • Cookie-oplysninger
 • IP-adresse
 • Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag

Følsomme oplysninger:
Hvis du i forbindelse med en klagesag afgiver helbredsoplysninger eller andre følsomme oplysninger, behandles de oplysninger som er nødvendige for behandlingen af din sag.
Vi behandler kun følsomme oplysninger om dig, såfremt du har givet os dit udtrykkelige samtykke.

 

Hvordan indsamler vi data om dig?

De data vi behandler om dig, vil oftest være indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter, såsom:

 • Online kilder, eks. sociale medier som Instagram og Facebook.
 • Vores samarbejdspartnere.

Hvis vi behandler oplysninger om dig indsamlet fra tredjeparter, giver vi dig en underretning som indeholder kontaktoplysningerne på den dataansvarlige, formålene med behandlingen, retsgrundlaget, de berørte kategorier af personoplysninger m.v.

 

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Dit udtrykkelige samtykke.
 • Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er parti, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Brugteski.dk ApS.
 • Behandlingen er nødvendige for, at Brugteski.dk eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan udgøre;
  • Løbende forbedring af produkter, services, shopping-oplevelse og teknologier.
  • For at målrette vores kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer.

 

Hvem kan vi dele dine oplysninger med?

Vi kan dele oplysninger om dig med:

 • Vores leverandører.
 • Vores partnere og internt i koncernen.
 • Analyse- og segmenteringsplatforme, såsom Google Analytics, Facebook Business Manager eller Google Adwords.
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 • Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.
 • Såfremt vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet på Brugteski.dk

 

Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA?

Dine personoplysninger kan behandles af databehandlere placeret uden for EU/EEA.
Såfremt dine personoplysninger behandles af en udbyder i et andet land, sikre Brugteski.dk, at udbyderen alene behandler dine oplysninger i henhold til Brugteski.dk instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Såfremt vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2.

Vi overfører kun dine persondata til udlandet hvis;
Kommissionen har fastslået at landet har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller
Overførslen baseres på en aftale der effektivt sikre dine rettigheder samt et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

 

Hvor længe beholder vi dine oplysninger?

Brugteski.dk sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til.

 

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet?

Hos Brugteski.dk gør vi vores bedste for at passe godt på dine personoplysninger.
Vi sikre dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

 

Hvilke rettigheder har du?

Som kunde hos Brugteski.dk har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Besigtigelse og berigtigelse på Brugteski.dk
 • Sletning
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til HusCompagniet A/S i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format
 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil i høj grad afhænge af den konkrete behandlingssituation.
Som kunde hos Brugteski.dk har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage. Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Brugteski.dk slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

 • Du trækker dit samtykke tilbage (hvis dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
 • Ikke ønsker at modtage direkte markedsføring,
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Hvis du mener at Brugteski.dk behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for at indgive en klage til det danske Datatilsyn.

 

Persondatapolitik 

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. 

Vi videregiver dine oplysninger til GLS for at kunne levere din varer.

Personoplysningerne registreres hos Brugteski.dk ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på www.brugteski.dk er Brugteski.dk ApS 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på:
info@brugteski.dk